» آمار سایت
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |


دفعات بازدید بر اساس ماه بازدید ها
شهريور 1400
1420
مرداد 1400
1478
تير 1400
2240
خرداد 1400
2432
ارديبهشت 1400
2682
فروردين 1400
1474
اسفند 1399
1520
بهمن 1399
2036
دي 1399
2686
آذر 1399
1330
آبان 1399
1398
مهر 1399
1480
شهريور 1399
1474
مرداد 1399
1182
تير 1399
1580
خرداد 1399
1706
ارديبهشت 1399
1284
فروردين 1399
1506
اسفند 1398
1064
بهمن 1398
1752
دي 1398
2128
آذر 1398
1840
آبان 1398
1790
مهر 1398
2198
شهريور 1398
1846
مرداد 1398
2226
تير 1398
2828
خرداد 1398
3540
ارديبهشت 1398
4402
فروردين 1398
1818
اسفند 1397
1248
بهمن 1397
1442
دي 1397
1814
آذر 1397
1532
آبان 1397
5096
مهر 1397
8394
شهريور 1397
4928
مرداد 1397
9128
تير 1397
16034
خرداد 1397
7300
ارديبهشت 1397
9090
فروردين 1397
6398
اسفند 1396
6836
بهمن 1396
1942
دي 1396
1584
آذر 1396
2258
آبان 1396
4502
مهر 1396
5240
شهريور 1396
6480
مرداد 1396
6260
تير 1396
5300
خرداد 1396
6658
ارديبهشت 1396
6072
فروردين 1396
5414
اسفند 1395
6176
بهمن 1395
5926
دي 1395
6906
آذر 1395
8088
آبان 1395
3518
مهر 1395
3926
شهريور 1395
3648
مرداد 1395
4504
تير 1395
4066
خرداد 1395
3974
ارديبهشت 1395
8008
فروردين 1395
5294
اسفند 1394
2682
بهمن 1394
3536
دي 1394
3622
آذر 1394
2850
آبان 1394
2780
مهر 1394
4742
شهريور 1394
5314
مرداد 1394
4034
تير 1394
3350
خرداد 1394
1976
آذر 1393
6762
آبان 1393
3600
مهر 1393
3764
شهريور 1393
3930
مرداد 1393
4720
تير 1393
5232
خرداد 1393
4388
ارديبهشت 1393
6320
فروردين 1393
3200
اسفند 1392
2672
بهمن 1392
2434
دي 1392
2146
آذر 1392
2604
آبان 1392
3256
مهر 1392
5716
شهريور 1392
5694
مرداد 1392
4540
تير 1392
4474
خرداد 1392
1882
ارديبهشت 1392
1466
فروردين 1392
2012
اسفند 1391
3172
بهمن 1391
2344
دي 1391
2252
آذر 1391
5974
آبان 1391
4444
مهر 1391
2984
شهريور 1391
2956
مرداد 1391
2644
تير 1391
1934
خرداد 1391
1592
ارديبهشت 1391
878
فروردين 1391
262
اسفند 1390
766
بهمن 1390
606
دي 1390
670
آذر 1390
438
آبان 1390
476
مهر 1390
718
شهريور 1390
982
مرداد 1390
434
تير 1390
600
خرداد 1390
576
ارديبهشت 1390
192
فروردين 1390
118
اسفند 1389
300
بهمن 1389
218
دي 1389
24
آبان 1389
52
مهر 1389
372
شهريور 1389
156
مرداد 1389
170
تير 1389
354
خرداد 1389
1548
ارديبهشت 1389
18

تعداد نفرات بازدید کننده بر اساس ماه بازدید ها
شهريور 1400
912
مرداد 1400
870
تير 1400
1384
خرداد 1400
1492
ارديبهشت 1400
1936
فروردين 1400
922
اسفند 1399
950
بهمن 1399
1378
دي 1399
1382
آذر 1399
948
آبان 1399
956
مهر 1399
956
شهريور 1399
798
مرداد 1399
692
تير 1399
860
خرداد 1399
938
ارديبهشت 1399
846
فروردين 1399
856
اسفند 1398
702
بهمن 1398
1114
دي 1398
1396
آذر 1398
1168
آبان 1398
1266
مهر 1398
1508
شهريور 1398
1140
مرداد 1398
1436
تير 1398
1932
خرداد 1398
2126
ارديبهشت 1398
2080
فروردين 1398
1124
اسفند 1397
700
بهمن 1397
842
دي 1397
834
آذر 1397
916
آبان 1397
1402
مهر 1397
1312
شهريور 1397
1296
مرداد 1397
1736
تير 1397
2228
خرداد 1397
1642
ارديبهشت 1397
1436
فروردين 1397
1280
اسفند 1396
1450
بهمن 1396
1164
دي 1396
950
آذر 1396
1024
آبان 1396
1348
مهر 1396
1250
شهريور 1396
1982
مرداد 1396
1966
تير 1396
2044
خرداد 1396
1972
ارديبهشت 1396
1912
فروردين 1396
1510
اسفند 1395
1612
بهمن 1395
1402
دي 1395
1612
آذر 1395
1368
آبان 1395
1260
مهر 1395
1536
شهريور 1395
1516
مرداد 1395
1818
تير 1395
1762
خرداد 1395
1652
ارديبهشت 1395
1474
فروردين 1395
1478
اسفند 1394
1116
بهمن 1394
1484
دي 1394
1528
آذر 1394
1448
آبان 1394
1396
مهر 1394
1654
شهريور 1394
2172
مرداد 1394
1688
تير 1394
1712
خرداد 1394
732
آذر 1393
4912
آبان 1393
1632
مهر 1393
1736
شهريور 1393
1906
مرداد 1393
1780
تير 1393
1680
خرداد 1393
1670
ارديبهشت 1393
2228
فروردين 1393
1226
اسفند 1392
1096
بهمن 1392
1086
دي 1392
1114
آذر 1392
1232
آبان 1392
1016
مهر 1392
1110
شهريور 1392
1730
مرداد 1392
1848
تير 1392
1620
خرداد 1392
716
ارديبهشت 1392
620
فروردين 1392
990
اسفند 1391
1318
بهمن 1391
786
دي 1391
652
آذر 1391
1616
آبان 1391
1406
مهر 1391
1080
شهريور 1391
946
مرداد 1391
828
تير 1391
682
خرداد 1391
530
ارديبهشت 1391
390
فروردين 1391
116
اسفند 1390
312
بهمن 1390
270
دي 1390
288
آذر 1390
192
آبان 1390
228
مهر 1390
286
شهريور 1390
402
مرداد 1390
206
تير 1390
278
خرداد 1390
214
ارديبهشت 1390
76
فروردين 1390
50
اسفند 1389
126
بهمن 1389
96
دي 1389
14
آبان 1389
22
مهر 1389
84
شهريور 1389
76
مرداد 1389
56
تير 1389
106
خرداد 1389
184
ارديبهشت 1389
4
جستجو باشگاه فوتبال پرسپوليس رشت به مديريت بهزاد داداش زاده
منوي اصلي
ايجاد سايت توسط : حافظ رايانه تصوير
Designed: www.hafezrayaneh.com
تمام حقوق برای سايت آكادمي فوتبال پرسپوليس رشت محفوظ است.
بهترین حالت نمایش دقت 768*1024 به بالا ميباشد.
این سایت تابع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد.
زمان بازسازي صفحه :0.0692 ثانيه, 0.0120 براي هر جستجو . حافظه مصرف شده :811,416يايت