» آمار سایت
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |


مرورگر مجموع %
Safari v537.36
17791 32.99%
Mozilla v5.0
9850 18.27%
Safari v534.30
2522 4.68%
Internet Explorer v9.0
2219 4.11%
Internet Explorer v8.0
1804 3.35%
Internet Explorer v7.0
1189 2.2%
Opera v9.80
1169 2.17%
Safari v533.1
544 1.01%
Firefox v23.0
507 0.94%
Safari v604.1
478 0.89%
Firefox v25.0
475 0.88%
Safari v9537.53
473 0.88%
Firefox v33.0
464 0.86%
Safari v602.1
441 0.82%
Internet Explorer v6.0
421 0.78%
Firefox v22.0
388 0.72%
Firefox v16.0
386 0.72%
Safari v600.1.4
379 0.7%
Safari v535.19
372 0.69%
Safari v537.31
362 0.67%
Firefox v12.0
349 0.65%
Firefox v20.0
344 0.64%
Mozilla v11.0
333 0.62%
Firefox v32.0
310 0.57%
Internet Explorer v10.0
302 0.56%
Firefox v14.0.1
299 0.55%
Unknown
285 0.53%
Firefox v21.0
258 0.48%
Firefox v19.0
254 0.47%
Firefox v28.0
233 0.43%
Firefox v31.0
230 0.43%
Firefox v29.0
226 0.42%
Safari v601.1
223 0.41%
Firefox v54.0
218 0.4%
Firefox v26.0
215 0.4%
Firefox v47.0
212 0.39%
Firefox v30.0
204 0.38%
Firefox v15.0.1
203 0.38%
Firefox v17.0
201 0.37%
Firefox v27.0
189 0.35%
Safari v537.4
185 0.34%
Firefox v24.0
172 0.32%
Safari v537.11
172 0.32%
Firefox v45.0
162 0.3%
Firefox v43.0
159 0.29%
Firefox v11.0
150 0.28%
Firefox v39.0
148 0.27%
Firefox v38.0
145 0.27%
Firefox v18.0
140 0.26%
Firefox v42.0
140 0.26%
Safari v534.24
133 0.25%
Firefox v4.0
132 0.24%
Safari v537.1
129 0.24%
Firefox v9.0.1
125 0.23%
Firefox v52.0
124 0.23%
Firefox v8.0
116 0.22%
Firefox v44.0
114 0.21%
Safari v537.16
109 0.2%
Firefox v49.0
103 0.19%
Firefox v40.0
100 0.19%
Safari v8536.25
99 0.18%
Firefox v15.0
98 0.18%
Firefox v37.0
96 0.18%
Firefox v53.0
96 0.18%
Firefox v41.0
90 0.17%
Firefox v50.0
89 0.17%
Firefox v46.0
88 0.16%
Firefox v57.0
85 0.16%
Firefox v13.0.1
80 0.15%
Firefox v3.6.13
80 0.15%
Safari v420
76 0.14%
Firefox v7.0
76 0.14%
Firefox v4.0.1
73 0.14%
Firefox v13.0
71 0.13%
Firefox v3.0.19
67 0.12%
Safari v535.1
66 0.12%
Firefox v5.0
63 0.12%
Firefox v48.0
61 0.11%
Safari v537.17
60 0.11%
Firefox v55.0
56 0.1%
Firefox v61.0
53 0.1%
Firefox v51.0
52 0.1%
Firefox v34.0
51 0.09%
Firefox v58.0
51 0.09%
Avant Browser v
49 0.09%
Safari v536.5
48 0.09%
Firefox v66.0
47 0.09%
Safari v533.4
46 0.09%
Firefox v56.0
46 0.09%
Firefox v10.0.2
42 0.08%
Safari v530.17
42 0.08%
Firefox v3.6
42 0.08%
Firefox v10.0
41 0.08%
Safari v534.35
41 0.08%
Safari v535.11
40 0.07%
Firefox v8.0.1
39 0.07%
Firefox v6.0
39 0.07%
Firefox v60.0
38 0.07%
Firefox v3.0
38 0.07%
Opera v8.01
37 0.07%
Safari v7534.48.3
37 0.07%
Firefox v59.0
37 0.07%
Safari v536.11
37 0.07%
Safari v535.12
36 0.07%
Firefox v64.0
36 0.07%
Safari v535.2
36 0.07%
Safari v537.22
35 0.06%
Firefox v36.0
32 0.06%
Firefox v3.6.3
32 0.06%
Firefox v9.0
32 0.06%
Firefox v62.0
32 0.06%
Safari v413
30 0.06%
Firefox v65.0
30 0.06%
Firefox v3.5
29 0.05%
Firefox v1.0.7
29 0.05%
Firefox v63.0
28 0.05%
Firefox v3.6.28
28 0.05%
Firefox v6.0.2
28 0.05%
Firefox v7.0.1
28 0.05%
Safari v532.5
24 0.04%
Safari v605.1
21 0.04%
Firefox v35.0
21 0.04%
Firefox v5.0.1
20 0.04%
Safari v601.1.46
20 0.04%
Firefox v3.6.6
19 0.04%
Firefox v3.6.12
19 0.04%
Safari v535.7
18 0.03%
Safari v6533.18.5
17 0.03%
Safari v534.34
16 0.03%
Firefox v14.0
16 0.03%
Safari v534.13
16 0.03%
Safari v534.51
16 0.03%
Firefox v3.0.4
16 0.03%
Safari v534.1
15 0.03%
Safari v538.1
15 0.03%
Safari v531.21.10
15 0.03%
Safari v525
14 0.03%
Firefox v3.5.5
13 0.02%
Safari v534.10
13 0.02%
Safari v534.15
12 0.02%
Safari v537
12 0.02%
Safari v536.3
11 0.02%
Firefox v3.5.7
11 0.02%
Firefox v3.6.8
11 0.02%
Safari v534.57.2
10 0.02%
Safari v535.10
10 0.02%
Safari v534.3
9 0.02%
Firefox v3.6.23
9 0.02%
Firefox v3.5.3
9 0.02%
Firefox v10.0.1
9 0.02%
Safari v534.16
9 0.02%
Safari v534.54.16
9 0.02%
Firefox v3.6.18
9 0.02%
Firefox v3.6.22
9 0.02%
Safari v536.26.17
8 0.01%
Firefox v3.6.15
8 0.01%
Konqueror v3.5
8 0.01%
Firefox v3.5.6
7 0.01%
Firefox v3.6.10
7 0.01%
Firefox v3.6.25
7 0.01%
Safari v535.20
6 0.01%
Firefox v3.6.17
6 0.01%
Firefox v3.5.17
6 0.01%
Safari v537.19
6 0.01%
Firefox v3.0.8
6 0.01%
Safari v534.7
6 0.01%
Safari v536.8
6 0.01%
Firefox v3.6.4
5 0.01%
Firefox v3.5.19
5 0.01%
Firefox v3.5.1
5 0.01%
Firefox v3.0.9
5 0.01%
Firefox v3.6.14
5 0.01%
Firefox v6.0.1
5 0.01%
Firefox v3.6.16
5 0.01%
Safari v605.1.15
5 0.01%
Firefox v3.0.6
5 0.01%
Safari v532.0
5 0.01%
Safari v525.19
5 0.01%
Firefox v3.6.26
4 0.01%
Safari v525.20.1
4 0.01%
Firefox v3.6.7
4 0.01%
Safari v534.26
4 0.01%
Firefox v3.6.20
4 0.01%
Safari v532.2
4 0.01%
Safari v534.14
3 0.01%
Firefox v3.0.5
3 0.01%
Firefox v3.6.24
3 0.01%
Firefox v2.0
3 0.01%
Mozilla v1.8.1a2
3 0.01%
Safari v531.0
3 0.01%
Firefox v2.0.0.20
3 0.01%
Safari v533.3
3 0.01%
Firefox v3.0.3
3 0.01%
Internet Explorer v4.01
3 0.01%
Safari v535.24
3 0.01%
Safari v604.5.6
3 0.01%
Safari v534.55.3
3 0.01%
Firefox v3.5.2
2 0%
Safari v533.19.4
2 0%
Safari v537.71
2 0%
Internet Explorer v999.1
2 0%
Firefox v2.0.0.11
2 0%
Safari v537.13
2 0%
Firefox v3.5.4
2 0%
Firefox v40.1
2 0%
Firefox v3.6.21
2 0%
Safari v534.11
2 0%
Firefox v1.5.0.6
2 0%
Safari v537.42
2 0%
Mozilla v1.9.3a4
2 0%
Safari v535.18
2 0%
Safari v533.22.3
2 0%
Firefox v2.0.0.12
1 0%
Netscape v3.0
1 0%
Safari v7046
1 0%
Firefox v2.0.0.1
1 0%
Safari v602.2.14
1 0%
Firefox v3.6.9
1 0%
Safari v5
1 0%
Safari v602.4.8
1 0%
Firefox v3.0.7
1 0%
Internet Explorer v5.5
1 0%
Safari v604.3.5
1 0%
Safari v536.25
1 0%
Firefox v3.5.18
1 0%
Firefox v47.0.1
1 0%
Firefox v3
1 0%
Crazy Browser v2.0.0
1 0%
Safari v523.12.2
1 0%
Safari v531.9
1 0%
Netscape v4.0
1 0%
Safari v533.18.5
1 0%
Safari v533.20.27
1 0%
Firefox v33.0.2
1 0%
Safari v533.21.1
1 0%
Safari v536.30.1
1 0%
Safari v535.4
1 0%
Safari v532.3
1 0%
Safari v534.29
1 0%
Safari v534.52.7
1 0%
Firefox v2.0.0.3
1 0%
Safari v537.33
1 0%
Safari v536.28.10
1 0%
Safari v534.6
1 0%
Safari v537.3
1 0%
Safari v537.8
1 0%
Safari v528.8
1 0%
Mozilla v1.9a4pre
1 0%
Safari v531.2
1 0%
Safari v532.8
1 0%
Safari v535.3
1 0%
Safari v528.16
1 0%
Firefox v35.0.1
1 0%
Firefox v1.4
1 0%
Mozilla v1.9.2.11
1 0%
Opera v9.62
1 0%
Firefox v32.0.3
1 0%
Safari v537.77.4
1 0%
Opera v9.25
1 0%
Mozilla v1.0
1 0%
Safari v534.36
1 0%
Safari v533.9
1 0%
Internet Explorer v5.01
1 0%
Firefox v12.2
1 0%
Safari v535.6
1 0%
Safari v533.16
1 0%
Firefox v1.5.0.12
1 0%
Safari v601.6.17
1 0%
مجموع53928
جستجو باشگاه فوتبال پرسپوليس رشت به مديريت بهزاد داداش زاده
منوي اصلي
ايجاد سايت توسط : حافظ رايانه تصوير
Designed: www.hafezrayaneh.com
تمام حقوق برای سايت آكادمي فوتبال پرسپوليس رشت محفوظ است.
بهترین حالت نمایش دقت 768*1024 به بالا ميباشد.
این سایت تابع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد.
زمان بازسازي صفحه :0.0886 ثانيه, 0.0178 براي هر جستجو . حافظه مصرف شده :2,040كيلو بايت